4 Women - 40 Instruments - The Recorder Quartet Flautando Köln

Rheinland-Pfalz-Kreis Fussgönheim

Musique de Joye

Guests: S. Horz, harpsichord; R. Johannsen, bassoon; S. Maass, lute; T. Müller, percussion